Bli kristen

Är det svårt att bli en kristen?
Vad säger Bibeln egentligen?

Nej, det är inte svårt att få kontakt med Gud. Du är närmare Gud än Du tror. Du är en människa med Ande, Själ och Kropp. Anden i Dig är det liv som Gud en gång “blåste” in i Dig. Nu vill Han återknyta banden med Dig. Det behövs ingen examen i präktighet, men Du måste börja tro. I det ögonblick som Du ber frälsningsbönen börjar ett nytt liv i Dig – Livet med Gud.

Så här står det i Bibeln:
Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: Jag vill bekänna mina överträdelser. Då förlät du mig min syndaskuld. Psaltaren 32, vers 5. Och Bibeln lovar oss detta: Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Johannes första brev, kapitel 1, vers 9.

Be med mig:
Jesus, tack att Du knackar på min dörr. Välkommen in i mitt liv, Jesus. Kom med Din renhet och förlåt mig min synd. Jag vill få kontakt med Dig. Kom med Din kraft och hjälp mig att leva som Du vill. Hjälp mig att berätta för andra om det steg jag nu tagit. Tack för den frid som jag ska få leva i. Tack för att Du har hört min bön och för att Du vill vara min bäste vän–alltid. Amen.

Sök kontakt med någon församling, eller någon kristen du känner på den ort där Du bor. Berätta om det steg Du nu tagit. Du får också gärna ringa oss i Pingstförsamling i Hedemora för samtal och fortsatt vägledning.