Sommarkul

Under förra året vecka 29 genomförde vi ett projekt som
heter Sommarkul. Det syftade till att ge kommunens barn
en möjlighet att få uppleva en rolig och innehållsrik vecka
där alla aktiviteter var gratis, även maten och fikat för alla 5 dagarna.

Vi vet att i Hedemora så finns det många familjer som inte har råd att göra något extra på semestern. Därför är Sommarkul något vi vill ska vara för alla barn, oavsett ekonomisk möjlighet och social bakgrund.

Vi tänker göra samma satsning i år igen, under v 29, och ge kommunens barn en vecka med gratis aktiviteter! Så kan de sedan komma tillbaka till
skolan i höst stolta och nöjda och berätta vad de gjort och upplevt!

Som vid förra årets Sommarkul, kommer vi använda oss utav lekar, tävlingar och aktiviteter till att bl.a. stärka barnens
självkänsla, prata om integritet och respekt, stimulera deras nyfikenhet,
utmana deras förmåga att samarbeta och samspela med andra barn i olika åldrar.

Målgruppen för Sommarkul är barn i åldern 7-13 (födda 2005-2011).
Förra året hade vi ca 65 barn som deltog under veckan och vi räknar med att kunna ta emot samma antal i år igen. Aktiviteterna kommer att vara i Pingstkyrkans lokaler samt i Sveaparken.

Till allt detta härliga behövs ledare,
städare, kökspersonal, bärare, fixare, lekledare m m

Hör av er till Celina om vad
man kan bidra med!

Tänk inte på det som har hänt…

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var förr.
Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?
Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.
Jesaja 43:18-19
 
När judarna befann sig i fångenskap i Babylonien talade Gud de här orden rakt in i deras omständigheter. Gud befinner sig alltid mitt i historien, där människan finns och livet pågår. Han visar att misstag, makter, missbruk, synd och sår inte utgör något hinder för honom att gripa in. Den levande Guden kan förlåta, befria, hela och upprätta. Han är god och vill människan väl.
Just nu rör vi oss i vår- och sommartid. Skaparen förlöser liv, grönska, färg, skönhet och fågelsång i överflöd. Bibeln beskriver det som Andens , gudsnärvarons, verk. Det är en gåva, en nåd.

Du sänder din Ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte.
Psaltaren 104:30

Gud har skapat och fortsätter att förnya skapelsen. Den Gud som skapar är också den som frälsar och helar. På samma sätt som Gud rör vid skapelsen nu vill han också röra vid oss med sin Ande. Den som tar emot Jesus i sitt hjärta, och bekänner honom som Herre, kallas i Bibeln för en ny skapelse. Den skapelsen vill Gud leva med, dela allt liv med och ge av sin förnyande och helande närvaro. Gud vill din och min frihet, Gud finns mitt ibland oss för att göra något nytt. Det är en gåva, en nåd.

Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort.
Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet,
som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild,
från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
2 Korinterbrevet 3:16-18

Gud vill göra något nytt i dig och mig. Han vill göra något nytt i Guds församling i Hedemora och i samhället. Märker du att Gud talar och verkar i Hedemora? Märker du att han talar till dig och den församling du är del av? Vill du lyssna lyhört till kärlekens röst, öppna för Guds närvaro? Vill du vara med i en andlig vårtid där det ofullständiga och spruckna får del i det gudomliga? Levande kristendom är en pågående gudomlig skapelseakt. Det är en gåva, en nåd.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
Uppenbarelseboken 3:13

En vänlig hälsning i Andens vårtid.
Mats Backholm

Kära vänner!

 

Ett nytt år har börjat och allt vad det har med sig av förväntningar, löften, funderingar och önskningar. Jag har citerat Daniel Alm tidigare och väljer att göra det igen. På Pingsts pastorskonf pratade han bla utifrån 1 Mos 26 där det talas om hur Abrahams son Isak grävde upp de brunnar som fienden fördärvat.

”-Jag har ett uppdrag att gräva upp ödelagda brunnar och hitta tillbaka till de ursprungliga källflödena, förkunnade Daniel Alm. Många vill institutionalisera den världsvida kyrkan och likna den vid att bygga cisterner för att bevara lära och tradition. Även om detta är viktigt så ersätter det inte behovet av Andens friska, livgivande flöde, direkt ur den ursprungliga brunnen, menar han.

Löftet om den Helige Ande har inte upphört och vi behöver ha tillgång till friskt vatten at ösa upp, för det finns sån andlig törst runt omkring oss. Vi är totalt beroende av tilltalet från Gud, det är själva nerven i vårt tjänande. Den Helige Ande inspirerar till kärlek till Guds Ord. Bibeln definierar oss. Församlingen är en Andens gemenskap inte en förening! Vi ska be och söka Gud, även när ingen ser oss eller hör oss. Vi ska skapa ett utrymme för Guds Ande att verka och öva oss i gudsfruktan. Söka källan och inte låta oss provoceras av allt som upprör oss och vill ta fokus från det viktigaste. –Vi behöver gräva nya brunnar för att utveckla uppdraget. Uppdraget måste gå vidare och vår trohet är viktig som föredöme för nästa generation. Det handlar om att vara stödjare så nya ledare kan växa fram ”

Taget ur artikel i Världen Idag

/Marianne

Ord från Bibeln för alla livets dagar

Ord från Bibeln för alla livets dagar

Gud älskar dig och vill ditt bästa. Han vill leda dig genom livets alla dagar. När vi står inför kriser i livet, det kan vara ekonomiska kriser, personliga eller att någon i vår familj råkar illa ut, då behöver vi kraft, ork och vishet att ta rätt vägval och beslut. Det är då som vi förstår hur viktigt det är att vi är fyllda med Guds Ord, som ger oss allt vad vi behöver. Så, frukta inte. Utan ta fram din Bibel och låt Gud leda dig!

  1. Vi kan se till världen för att fylla våra behov – men bara Gud kan helt fylla alla våra behov. “Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.” Filipperbrevet 4:19
  1. Vi har ibland lätt för att glömma saker, men Gud glömmer aldrig något – och aldrig glömmer Han dig. “HERREN går själv framför dig och Han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. ” 5 Moseboken 31: 8.
  1. Behöver du hjälp? Gud har sänt Den Helige Ande, den bästa Hjälparen. “Och jag, Jesus, skall be Fadern, och Han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara med er.” Johannes 14:16
  1. Ordet “försörjare” definieras i Guds namn. “Alla väntar de på Dig, att Du skall ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de samlar in, Du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor.” Psalm 104: 27-28
  1. Gud är den bästa tröstaren. “Välsignad vare vår HERRE Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, Han som tröstar oss i all vår nöd   “ 2 Korintierbrevet 1: 3-4
  1. Världen kan skaka, men Gud står vid vår sida. “…men inget vapen som kan skada dig har någonsin tillverkats. Varje åklagare som tar dig till domstol kommer att avfärdas som en lögnare. Detta är vad Guds tjänare kan förvänta sig. Jag ska se till att allt fungerar till det bästa, säger Herren “Jesaja. 54:17 ( fritt översatt från the message bible)
  1. Gud är vårt hopp i vad som verkar vara en hopplös värld. “Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom Den Helige Andes kraft.” Romarbrevet 15:13
  1. Gud kommer att ge dig en framtid och ett evigt hem; Detta har redan säkrat. “Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.” Psalm 73: 26
  1. När du känner dig orolig, kommer Gud och hjälper dig. “Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller med min rättfärdighets högra hand.” Jesaja 41:10
  1. Gud ger dig vishet, när du behöver det. “Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla generöst och utan förebråelser, och han skall få den.” Jakobs brev 1: 5

Den lokala Församlingen

Den lokala Församlingen
“Allt som har liv växer och utvecklas”, med de orden inledde pastor Lewi Pethrus första utgåvan av Segertoner. Så är det med Guds församling.

När den lokala församlingen är som bäst, är den en unik miljö som förvandlar människor – som sedan förvandlar världen. En sådan församling är fylld av liv och kärlek.

Församlingen mår som bäst när den gör den uppgift som den har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut”. Matt 28:19-20

Det här året som har gått har vi fått se hur livet av en spirande växt har börjat i församlingen. Gud håller på med något nytt, en ny tid har börjat. När saker börjar växa tar det tid att se resultat, så låt oss ha tålamod. Låt oss visa varandra kärlek och respekt.

Hur håller vi växten vid liv? Genom att ge den näring och vatten. Låt Guds kärlek och nåd få förvandla dig. Uppbygg dig och din tro med Guds ord. Kom till kyrkan och lyssna på predikan, tillbe och prisa Gud i lovsång och bön, delta i Bibelstudium, var med i gemenskapen i församlingen och låt Gud få förvandla dig.

Vi önskar att dig ett välsignat, gott nytt år.

Jens & Monica Boström

Jesus sa: Följ mig!

Jesus sa: Följ mig!

På dig min Gud förtröstar jag när oro skymmer min morgon dag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig för jag vet att du aldrig lämnar mig!

Underbar text från en sång, som jag påminns om idag. I Efesierbrevet kapitel 1 och vers 12 står det: …för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. Och i Romarbrevet kapitel 4 och vers 18 står det Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han (Abraham) att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli.

Vet inte hur det är med dig, men jag har varit i situationer där det ser hopplöst ut, där jag och min underbara hustru Monica, får tillsammans böja våra knän vid sängen i vårt sovrum och ropa till Gud. Där och då svarar Gud, hoppet kommer åter och vi får gå igenom situationen med upplyfta händer och prisa Gud för seger. Det hoppet vill Gud att du också skall leva i, och prisa Honom när Han för dig igenom problemen.

Oavsett vad som händer runt omkring, och vad alla andra gör så fortsätt följ Jesus!

“När Petrus fick se honom, frågade han Jesus: “Herre, hur blir det med honom?” Jesus svarade: “Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!” Joh 21:21-22

Guds bästa är ditt!
Jens Boström

 

This entry was posted in Pastorn.