Tänk inte på det som har hänt…

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var förr.
Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?
Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.
Jesaja 43:18-19
 
När judarna befann sig i fångenskap i Babylonien talade Gud de här orden rakt in i deras omständigheter. Gud befinner sig alltid mitt i historien, där människan finns och livet pågår. Han visar att misstag, makter, missbruk, synd och sår inte utgör något hinder för honom att gripa in. Den levande Guden kan förlåta, befria, hela och upprätta. Han är god och vill människan väl.
Just nu rör vi oss i vår- och sommartid. Skaparen förlöser liv, grönska, färg, skönhet och fågelsång i överflöd. Bibeln beskriver det som Andens , gudsnärvarons, verk. Det är en gåva, en nåd.

Du sänder din Ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte.
Psaltaren 104:30

Gud har skapat och fortsätter att förnya skapelsen. Den Gud som skapar är också den som frälsar och helar. På samma sätt som Gud rör vid skapelsen nu vill han också röra vid oss med sin Ande. Den som tar emot Jesus i sitt hjärta, och bekänner honom som Herre, kallas i Bibeln för en ny skapelse. Den skapelsen vill Gud leva med, dela allt liv med och ge av sin förnyande och helande närvaro. Gud vill din och min frihet, Gud finns mitt ibland oss för att göra något nytt. Det är en gåva, en nåd.

Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort.
Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet,
som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild,
från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
2 Korinterbrevet 3:16-18

Gud vill göra något nytt i dig och mig. Han vill göra något nytt i Guds församling i Hedemora och i samhället. Märker du att Gud talar och verkar i Hedemora? Märker du att han talar till dig och den församling du är del av? Vill du lyssna lyhört till kärlekens röst, öppna för Guds närvaro? Vill du vara med i en andlig vårtid där det ofullständiga och spruckna får del i det gudomliga? Levande kristendom är en pågående gudomlig skapelseakt. Det är en gåva, en nåd.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
Uppenbarelseboken 3:13

En vänlig hälsning i Andens vårtid.
Mats Backholm