Kära vänner!

 

Ett nytt år har börjat och allt vad det har med sig av förväntningar, löften, funderingar och önskningar. Jag har citerat Daniel Alm tidigare och väljer att göra det igen. På Pingsts pastorskonf pratade han bla utifrån 1 Mos 26 där det talas om hur Abrahams son Isak grävde upp de brunnar som fienden fördärvat.

”-Jag har ett uppdrag att gräva upp ödelagda brunnar och hitta tillbaka till de ursprungliga källflödena, förkunnade Daniel Alm. Många vill institutionalisera den världsvida kyrkan och likna den vid att bygga cisterner för att bevara lära och tradition. Även om detta är viktigt så ersätter det inte behovet av Andens friska, livgivande flöde, direkt ur den ursprungliga brunnen, menar han.

Löftet om den Helige Ande har inte upphört och vi behöver ha tillgång till friskt vatten at ösa upp, för det finns sån andlig törst runt omkring oss. Vi är totalt beroende av tilltalet från Gud, det är själva nerven i vårt tjänande. Den Helige Ande inspirerar till kärlek till Guds Ord. Bibeln definierar oss. Församlingen är en Andens gemenskap inte en förening! Vi ska be och söka Gud, även när ingen ser oss eller hör oss. Vi ska skapa ett utrymme för Guds Ande att verka och öva oss i gudsfruktan. Söka källan och inte låta oss provoceras av allt som upprör oss och vill ta fokus från det viktigaste. –Vi behöver gräva nya brunnar för att utveckla uppdraget. Uppdraget måste gå vidare och vår trohet är viktig som föredöme för nästa generation. Det handlar om att vara stödjare så nya ledare kan växa fram ”

Taget ur artikel i Världen Idag

/Marianne