Jesus sa: Följ mig!

Jesus sa: Följ mig!

På dig min Gud förtröstar jag när oro skymmer min morgon dag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig för jag vet att du aldrig lämnar mig!

Underbar text från en sång, som jag påminns om idag. I Efesierbrevet kapitel 1 och vers 12 står det: …för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. Och i Romarbrevet kapitel 4 och vers 18 står det Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han (Abraham) att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli.

Vet inte hur det är med dig, men jag har varit i situationer där det ser hopplöst ut, där jag och min underbara hustru Monica, får tillsammans böja våra knän vid sängen i vårt sovrum och ropa till Gud. Där och då svarar Gud, hoppet kommer åter och vi får gå igenom situationen med upplyfta händer och prisa Gud för seger. Det hoppet vill Gud att du också skall leva i, och prisa Honom när Han för dig igenom problemen.

Oavsett vad som händer runt omkring, och vad alla andra gör så fortsätt följ Jesus!

“När Petrus fick se honom, frågade han Jesus: “Herre, hur blir det med honom?” Jesus svarade: “Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!” Joh 21:21-22

Guds bästa är ditt!
Jens Boström

 

This entry was posted in Pastorn.