Den lokala Församlingen

Den lokala Församlingen
“Allt som har liv växer och utvecklas”, med de orden inledde pastor Lewi Pethrus första utgåvan av Segertoner. Så är det med Guds församling.

När den lokala församlingen är som bäst, är den en unik miljö som förvandlar människor – som sedan förvandlar världen. En sådan församling är fylld av liv och kärlek.

Församlingen mår som bäst när den gör den uppgift som den har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut”. Matt 28:19-20

Det här året som har gått har vi fått se hur livet av en spirande växt har börjat i församlingen. Gud håller på med något nytt, en ny tid har börjat. När saker börjar växa tar det tid att se resultat, så låt oss ha tålamod. Låt oss visa varandra kärlek och respekt.

Hur håller vi växten vid liv? Genom att ge den näring och vatten. Låt Guds kärlek och nåd få förvandla dig. Uppbygg dig och din tro med Guds ord. Kom till kyrkan och lyssna på predikan, tillbe och prisa Gud i lovsång och bön, delta i Bibelstudium, var med i gemenskapen i församlingen och låt Gud få förvandla dig.

Vi önskar att dig ett välsignat, gott nytt år.

Jens & Monica Boström