Ord från Bibeln för alla livets dagar

Ord från Bibeln för alla livets dagar

Gud älskar dig och vill ditt bästa. Han vill leda dig genom livets alla dagar. När vi står inför kriser i livet, det kan vara ekonomiska kriser, personliga eller att någon i vår familj råkar illa ut, då behöver vi kraft, ork och vishet att ta rätt vägval och beslut. Det är då som vi förstår hur viktigt det är att vi är fyllda med Guds Ord, som ger oss allt vad vi behöver. Så, frukta inte. Utan ta fram din Bibel och låt Gud leda dig!

  1. Vi kan se till världen för att fylla våra behov – men bara Gud kan helt fylla alla våra behov. “Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.” Filipperbrevet 4:19
  1. Vi har ibland lätt för att glömma saker, men Gud glömmer aldrig något – och aldrig glömmer Han dig. “HERREN går själv framför dig och Han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. ” 5 Moseboken 31: 8.
  1. Behöver du hjälp? Gud har sänt Den Helige Ande, den bästa Hjälparen. “Och jag, Jesus, skall be Fadern, och Han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara med er.” Johannes 14:16
  1. Ordet “försörjare” definieras i Guds namn. “Alla väntar de på Dig, att Du skall ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de samlar in, Du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor.” Psalm 104: 27-28
  1. Gud är den bästa tröstaren. “Välsignad vare vår HERRE Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, Han som tröstar oss i all vår nöd   “ 2 Korintierbrevet 1: 3-4
  1. Världen kan skaka, men Gud står vid vår sida. “…men inget vapen som kan skada dig har någonsin tillverkats. Varje åklagare som tar dig till domstol kommer att avfärdas som en lögnare. Detta är vad Guds tjänare kan förvänta sig. Jag ska se till att allt fungerar till det bästa, säger Herren “Jesaja. 54:17 ( fritt översatt från the message bible)
  1. Gud är vårt hopp i vad som verkar vara en hopplös värld. “Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom Den Helige Andes kraft.” Romarbrevet 15:13
  1. Gud kommer att ge dig en framtid och ett evigt hem; Detta har redan säkrat. “Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.” Psalm 73: 26
  1. När du känner dig orolig, kommer Gud och hjälper dig. “Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller med min rättfärdighets högra hand.” Jesaja 41:10
  1. Gud ger dig vishet, när du behöver det. “Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla generöst och utan förebråelser, och han skall få den.” Jakobs brev 1: 5